مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهيد بهشتی همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی، بر اساس سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت و به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش­بنيان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف نمودن نیازهای جامعه، ایجاد و گسترش یافته است. مأموریت اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی، ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری­سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه می باشد. بیشتر...

قابل توجه کلیه واحد های فناور مستقر در مرکز:

Written by admin. Posted in اخبار

پیرو هماهنگی های صورت گرفته با مدیریت حراست به منظور ایجاد نظم و انظباط بیشتر و تامین امنیت برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، ساعت حضور اعضای واحدهای فناور در روزهایغیر تعطیل حداکثر از ساعت ۷ الی ۲۱، روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ الی ساعت ۲۰ و روز جمعه و سایر روزهای تعطیل از ساعت۷ الی ۱۶می باشد. چنانچه درمقاطعی بعضا واحدها ساعات حضور بیشتر کتبا درخواست نمایند. مراتب در صورت لزوم جهت هماهنگی به مدیریت حراست منعکس می شود.

مدیریت مرکز رشد

اطلاع رسانی برگزاری کارگاه

Written by admin. Posted in اخبار

قابل توجه واحدهای فناور:

کارگاه شیوه نوین فراگیری زبان انگلیسی ،ارائه دهنده دکتر قربانی مقدم روز دوشنبه مورخ۹۵/۹/۱۵ ساعت ۱۴الی ۱۵ در سالن آمفی تئاتر مرکز رشد برگزار می گردد.

 

 

کارگاه مدیریت کسب و کار روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۱۵ ساعت ۱۵الی ۱۶ در سالن آمفی تئاتر مرکز رشد برگزار می گردد.

 

حضور مسئولین واحد ها یا نماینده ی آن در کارگاه الزامی بوده و در ارزیابی های بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت.

اطلاع رسانی برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری

Written by admin. Posted in اخبار

قابل توجه کلیه واحدها:

کارگاه آموزشی آشنایی با مزایای استقرار در پارک علم و فناوری با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۱ ساعت ۱۵الی ۱۷ در سالن آمفی تئاترمرکز رشد برگزار می شود.

حضور مسئولین واحدها و یا نماینده آن ها در جلسه الزامی می باشد.