شرکت‌های مستقر در مرکز

link_units_01

مدیر اینفو

Posted on Apr 17th, 2016 - By admin - 0 Comments

گروه مشاورین حقوقی پارسینا

Posted on Jun 26th, 2016 - By admin - 0 Comments

هوگر دارو دانش

Posted on Jun 29th, 2016 - By admin - 0 Comments

مرکزپژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار

Posted on Aug 28th, 2016 - By admin - 0 Comments

فناوران پویای محیط زیست

Posted on Oct 5th, 2016 - By admin - 0 Comments

کسب و کارهای ندای تابان

Posted on Nov 13th, 2016 - By admin - 0 Comments

روجا تدبیر پایدار

Posted on Feb 6th, 2017 - By admin - 0 Comments

راهکار پزشکی آزمایشگاهی

Posted on Jul 30th, 2017 - By admin - 0 Comments

هومن فراز فرتاک

Posted on Apr 23rd, 2018 - By admin - 0 Comments

زیست سمن آکام

Posted on Apr 23rd, 2018 - By admin - 0 Comments

 

 

link_units_02

علم آوران کاسپین

Posted on Jul 15th, 2015 - By admin - 0 Comments

آب راهبر محاسب

Posted on Aug 4th, 2015 - By admin - 0 Comments

کاریز سیستم پویا

Posted on Aug 22nd, 2015 - By admin - 0 Comments

بهداشتی ویرا درخشان برنا

Posted on Sep 5th, 2015 - By admin - 0 Comments

مرزگستران فناوری

Posted on Sep 6th, 2015 - By admin - 0 Comments

سایا

Posted on Sep 12th, 2015 - By admin - 0 Comments

تجارت الکترونیک چنته

Posted on Sep 12th, 2015 - By admin - 0 Comments

ستارگان اندیشه مهستان

Posted on Sep 20th, 2015 - By admin - 0 Comments

مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو

Posted on Sep 26th, 2015 - By admin - 0 Comments

شهر و اندیشه نقش جهان

Posted on Sep 30th, 2015 - By admin - 0 Comments

پژواک پژوهش ایده کاوش

Posted on Dec 9th, 2015 - By admin - 0 Comments

طراحی و معماری کاریز سیستم پویا

Posted on Dec 15th, 2015 - By admin - 0 Comments

نیک پرداز

Posted on Dec 15th, 2015 - By admin - 0 Comments

تحقیق و توسعه فناوری های نوین پایش

Posted on Jan 2nd, 2016 - By admin - 0 Comments

مدرسه مسیر شغلی

Posted on Jan 5th, 2016 - By admin - 0 Comments

دمنوش حسنا

Posted on Jan 6th, 2016 - By admin - 0 Comments

فراگرد

Posted on Feb 6th, 2016 - By admin - 0 Comments

اندیشه برتر جوان

Posted on May 1st, 2016 - By admin - 1 Comment

پیشگامان محاسبات نو اندیش

Posted on Jun 19th, 2016 - By admin - 0 Comments

توسعه فضایی سرزمین ایران

Posted on Jul 4th, 2016 - By admin - 0 Comments

Posted on Oct 5th, 2016 - By admin - 0 Comments

Posted on Nov 1st, 2016 - By admin - 0 Comments

تکفام سازان طیف نور

Posted on Dec 13th, 2017 - By admin - 0 Comments

مهندسی پلاسما فناور جم

Posted on Apr 23rd, 2018 - By admin - 0 Comments

 

 

link_units_03

کنترل فرآیند پاسارگاد

Posted on Jan 13th, 2016 - By admin - 0 Comments

ویستا جهان

Posted on Jan 28th, 2017 - By admin - 0 Comments