رویداد “موپک” درحوزه تلفن همراه،برنامه‌ریزی و توسعه

نخستین رویداد موپک برای تلفن همراه، برنامه‌ریزی و توسعه زندگی شهری با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ۲۶ تا ۲۹

ادامه