معیارهای کارآمدی مرکز رشد

Written by admin. Posted in اخبار

به جهت حصول اطمینان از طی مسیر صحیح در جهت نیل به اهداف استراتژیک و نیز در راستای چشم انداز مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، شاخص های معین، شفاف و مبتنی بر اصول علمی، با مطالعات صورت گرفته در خصوص مراکز رشد برجسته بین المللی و بومی سازی آن در داخل، درنظر گرفته شده است. این شاخص ها در دو دسته تقسیم بندی میگردد:

 1. شاخص های کارآیی مرکز رشد
 2. شاخص های پروسه ای فعالیت های مرکز رشد
 3. ضمنا، جهت بررسی هزینه-فایده مرکز رشد نیز شاخص های زیر قابل تعریف میباشد:
  • کل هزینه نسبت به تعداد مشاغل ایجاد شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد مشاغل ایجاد شده نسبت به تعداد واحدهای فناور پذیرش شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد مدل کسب و کاری ایجاد شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده
  • کل هزینه نسبت به تعداد
  • تعداد متوسط واحدهای فناور ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد
  • تعداد متوسط شغل ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد
  • تعداد متوسط مدل کسب و کاری ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد
  • تعداد متوسط شرکتهای دانش بنیان ایجاد شده نسبت به تعداد کارکنان تمام وقت در مرکزرشد.

  مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی در حال گردآوری و اندازه گیری این شاخص ها میباشد که به صورت دوره ای منتشر خواهد شد تا بتوان به کمک آنها در مسیر حرکت مناسب جهت نیل به اهداف استراتژیک و ارتقاء سطح خدمات گام های بلندی را برداشت.

  تدوین و اندازه گیری این شاخص ها به صورت دوره ای نه تنها، معیاری مشخص و شفاف جهت مقایسه عملکرد مرکز با سایر مراکز رشد در کشور و نیز در سطح بین المللی بدست میدهد، همچنین باعث ترغیب کارآفرینان فعال کشور به ورود به مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی و انتخاب این مرکز جهت رشد ایده های نوآورانه و فناورانه خود میگردد.

  ضمنا، ارائه شفاف این شاخص ها و روند رو به رشد آنها موجب ترغیب مشاوران و سرمایه گذاران به سرمایه گذاری، مشارکت فعال و حمایت از واحدهای فناور در مرکز رشد گردیده و لذا با ایجاد این چرخه مثبت، ورود کارآفرینان برتر—حمایت سرمایه گذاران برتر، مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی بیش از پیش پربار میگردد تا گامی در راستای سربلندی کشور و نیز اجرای اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

جذب مشاوران و سرمایه گذاران

Written by admin. Posted in اخبار

مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی به اقدامات لازم جهت جذب مدیران، متخصصان برجسته و معاونین کسب و کاری شرکتهای فناوری مطرح در کشور و یا در سطوح بین المللی مبادرت می ورزد و از این مشاوران در دوران پیش رشد و رشد و نیز به عنوان اعضای کمیته تخصصی استفاده می نماید.

ضمنا، مرکز سرمایه گذاران حوزه فناوری و نیز سرمایه گذاران ریسک پذیر (Seed capital, Business angel, Venture capital) را جذب نموده و واحدهای در دوران رشد را متناسب با حوزه تخصصی فعالیت آنها به این سرمایه گذاران معرفی مینماید. همچنین، برگزاری سمینارها و کنفرانس های تخصصی با حضور این سرمایه گذاران نیز از موارد با اهمیت جهت برقراری تعامل بین واحدهای فناور در مرکز رشد و سرمایه گذاران میباشد.

ارزیابی در دوران رشد و آمادگی جهت ورود به پارک فناوری

Written by admin. Posted in اخبار

در این دوران، کارآفرینان میباید دو نوع گزارش به مرکز ارائه نمایند:

 1. گزارش عملیاتی شش ماهه : این گزارش کوتاه که فرمت آن در پیوست ارائه گردیده است، میباید هر ۶ ماه بصورت منظم به مرکز ارسال گردد. این گزارش بیانگر برقرار بودن فعالیت های روزمره واحد و دستاوردهای کمی واحد از جمله ثبت اختراع، تولید محصول اولیه، چاپ مقاله و …. میباشد.
 2. گزارش فنی، علمی سالانه: این گزارش میباید بصورت منظم در پایان هر سال به مرکز ارسال گردد.

علاوه بر پیگیری دریافت گزارش های مذکور توسط مرکز رشد، واحد های مرکز بصورت سالانه توسط کمیته تخصصی، فنی و کسب و کاری ارزیابی میشوند. این ارزیابی بر مبنای ارائه ۲۰ دقیقه ای واحد فناور در مورد فعالیتهای علمی، فنی و کسب و کاری آنها، دستاوردهای آنها و نیز گزارش علمی سالانه انجام میگیرد و کارآفرینان واجد شرایط میتوانند به ادامه بهره گیری از امکانات مرکز ادامه دهند. در این ارزیابی سالانه توسط کمیته تخصصی، واحد هایی نیز که از نظر فنی، علمی و کسب و کاری صلاحیت لازم را احراز نکنند، فعالیت آنها در مرکز رشد متوقف خواهد شد. ضمنا، تعدادی از این واحدها نیز بر مبنای همین ارزیابی انتخاب میشوند تا در صورت امکان، کمک های مالی بیشتر از طرف مرکز دریافت نمایند.

واحد های فناور پس از طی ۳ الی حداکثر ۴ سال در دوران رشد و تولید محصول اولیه و یا پروتوتایپ اولیه و احیانا تجاری سازی محصول میتوانند به عنوان یک واحد فناوری رشد یافته وارد پارک فناوری دانشگاه شهید بهشتی شوند و یا از مرکز رشد خارج شده و بصورت مستقل به فعالیت های خود ادامه دهند.