بایگانی نویسنده

دورهمی هفتگی شرکت های مرکز رشد

Written by admin. Posted in اخبار

قابل توجه کلیه واحدهای مجازی و مستقر در مرکز رشد:

اولین دور همی شرکت های مرکز رشد، سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ساعت ۱۶ الی۱۸ برگزار می گردد.

از کلیه واحدهای فناور مستقر و مجازی دعوت می گردد دراین دورهمی شرکت نمایند.

اطلاعیه فوری

Written by admin. Posted in اخبار, اخبار مرکز و دانشگاه

قابل توجه کلیه واحدهای مستقر و مجازی در مرکز رشد

پیرو اطلاعیه قبلی، اولین دورهمی مرکز رشد به روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸ موکول شد. محل برگزاری دورهمی سالن غذا خوری طبقه ۳- می باشد.

از کلیه واحدها دعوت می گردد جهت همکاری و هم افزایی هرچه بیشتر بین واحدها در این دورهمی شرکت نمایند.

شاخص های پروسه ای مرکز

Written by admin. Posted in اخبار

شاخص های پروسه ای فعالیت های مرکز رشد عبارتند از:

  • تعداد همایش های برگزار شده جهت تشویق کارآفرینان به ورود به مرکز رشد
  • تعداد کارآفرینانی (افرادی) که از طریق این همایش ها با مرکز رشد آشنا و ترغیب به ارسال پرونده و ایجاد واحد فناور شده اند
  • تعداد سمینارها و کارگاه های آموزشی
  • تعداد پرونده های اولیه جهت پیش رشد
  • تعداد واحد های فناور متقاضی ورود به دوران رشد
  • تعداد افراد شرکت کننده در سمینار ها و کارگاه های آموزشی
  • تعداد واحد های فناور که در ساختمان مراکز رشد دارای مکان می باشند و نسبت آنها با کل واحدهای فناور پذیرفته شده
  • تعداد درخواست های ثبت اختراع محصولات واحد های فناور.