گزارش کارگاه ها و رویدادهای برگزار شده در مرکز رشد، اسفند ۱۳۹۶ و اردیبشت ۱۳۹۷

عنوان رویداد تاریخ برگزاری​ پاتوق کارآفرینی(با حضور عبدالمحمود رضوانی) report-rezvani.pdf ​۲۴ اردیبهشت ​سمینار توسعه کسب و کارهای فضا پایه report-seminar.pdf ​۲۳ اردیبهشت ​هرماه یک

ادامه