اطلاعیه مرکز رشد

th

قابل توجه کلیه واحدهای فن آورمرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی :
لطفا به منظور تکمیل فرم اطلاعات هسته فناور جهت درج در سایت RSBUبهwww.rsbu.ir
حداکثرتا تاریخ ۱۵/۴/۹۴به آدرس فوق مراجعه فرمائید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *