مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهيد بهشتی همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی، بر اساس سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت و به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش­بنيان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف نمودن نیازهای جامعه، ایجاد و گسترش یافته است. مأموریت اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی، ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری­سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه می باشد. بیشتر...

اطلاع رسانی برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با پارک علم و فناوری

Written by admin. Posted in اخبار

قابل توجه کلیه واحدها:

کارگاه آموزشی آشنایی با مزایای استقرار در پارک علم و فناوری با حضور معاون محترم پژوهشی دانشگاه روز دوشنبه مورخ ۹۵/۹/۱ ساعت ۱۵الی ۱۷ در سالن آمفی تئاترمرکز رشد برگزار می شود.

حضور مسئولین واحدها و یا نماینده آن ها در جلسه الزامی می باشد.

اطلاعیه برگزاری کارگاه

Written by admin. Posted in اخبار

قابل توجه واحدهای فناور:

کارگاه بازار یابی دیجیتال در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۸/۲۶ ساعت ۱۵تا ۱۷ در سالن آمفی تئاتر مرکز رشد برگزار می شود. حضور مدیر واحد و یا نماینده واحدهای فناور در این کارگاه الزامی است و در ارزیابی های بعدی مورد استناد قرار خواهدگرفت.