مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهيد بهشتی همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی، بر اساس سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت و به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش­بنيان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف نمودن نیازهای جامعه، ایجاد و گسترش یافته است. مأموریت اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی، ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری­سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه می باشد. بیشتر...

قابل توجه کلیه واحد ها ی فناور در مرکز رشد

Written by admin. Posted in اخبار

نظر به فراخوان بهبود مشکلات فضای کسب و کار فناورانه توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خواهشمند است که فایل “فرم نظر سنجی مجوزهای کسب و کار” را تکمیل نمایید و حداکثر تا تاریخ ۹۵/۱۲/۶ از طریق ایمیل، به مرکز رشد ارسال و یا به صورت حضوری به واحد پذیرش ارائه گردد.فرم نظر سنجی مجوزهای کسب و کار

اطلاعیه پرداخت قبوض تلفن

Written by admin. Posted in اخبار, اخبار مرکز و دانشگاه

یه اطلاع کلیه واحد ها ی فناور می رساند قبوض تلفن دوره ۹/۱ لغایت ۱۱/۱ را پرداخت و کد پیگیری قبوض پرداخت شده به همراه نام و شماره واحد حداکثر تا تاریخ ۱۱/۲۶ به دفتر مخابرات به شماره ۲۹۹۰۲۰۰۵ اعلام شود.
لازم به ذکر است عدم اعلام کد پیگیری و یا صفر بودن صورت حساب به مخابرات، به منزله عدم پرداخت بوده و منجر به قطع تلفن خواهد بود.

قابل توجه کلیه واحد های فناور مستقر در مرکز:

Written by admin. Posted in اخبار

پیرو هماهنگی های صورت گرفته با مدیریت حراست به منظور ایجاد نظم و انظباط بیشتر و تامین امنیت برای واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد، ساعت حضور اعضای واحدهای فناور در روزهایغیر تعطیل حداکثر از ساعت ۷ الی ۲۱، روزهای پنجشنبه از ساعت ۷ الی ساعت ۲۰ و روز جمعه و سایر روزهای تعطیل از ساعت۷ الی ۱۶می باشد. چنانچه درمقاطعی بعضا واحدها ساعات حضور بیشتر کتبا درخواست نمایند. مراتب در صورت لزوم جهت هماهنگی به مدیریت حراست منعکس می شود.

مدیریت مرکز رشد