مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهيد بهشتی همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی، بر اساس سیاست های برنامه های سوم و چهارم توسعه دولت و به منظور ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقاتی- کاربردی، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش­بنيان، تسهیل در انتقال دانش و فناوری از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و برطرف نمودن نیازهای جامعه، ایجاد و گسترش یافته است. مأموریت اصلی مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی، ایجاد یک مرکز قابل اطمینان برای حمایت و هدایت کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی به منظور تجاری­سازی ایده ها و پژوهش های دانشگاهی جهت برآوردن نیازهای جامعه می باشد. بیشتر...

اولین کارگاه آموزشی مرکز رشد

Written by admin. Posted in اخبار, اخبار مرکز و دانشگاه

IMG_0007اولین کارگاه آموزشی مرکز رشد، نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه کارِنو سازان آینده با عنوان رویکردهای نوین در خلق مدل کسب و کار در تاریخ ۱۸/۰۳/۹۴ برگزار گردید. این کارگاه با هدف توانمندسازی شرکت های مستقر در مرکز جهت تسلط به ایجاد مدلی جدید در کسب و کار و شناسایی مدل های موفق کسب و کار تشکیل شد.

این کارگاه که زمان بیشتر آن به کار عملی اختصاص داشت حاضرین با راهنمایی مدرس کارگاه جناب آقای دکتر کنعانی به طرح ایده پرداخته و افراد با ایده های مشترک مدل کسب و کار خود را بااستفاده از کاغذهای رنگی، ماژیک و استیکر بر روی برد ترسیم و با همفکری یکدیگر مدل کسب و کار خود را کامل کردند.