مدرسه مسیر شغلی

 

 madreseeee
نام شرکت
مدرسه مسیر شغلی
شماره ثبت
مسیر شغلی
نام برند

 

محصولات و خدمات
 

محصولات : یکی از مشکلات اساسی سازمان ها در کشور ما نابرخورداری آن ها از نیروهای انسانی مناسبی است که با توجه به نیازهای خاص هر سازمان تربیت شده باشند.
گر چه در سال های پس از انقلاب تلاش شده است تا به روش های مختلفی شکاف میان محیط های علمی و محیط های کاری و سازمان های استفاده کننده از دانش آموختگان کمتر شود و نمونه بارز آن را می توان در ایجاد واحدهای ارتباط با صنعت و مراکز کار آفرینی به نظاره نشست ولی موفقیت در این راه زیاد نبوده است.به نظر من(به عنوان ارائه کننده طرح) ایجاد مدارس مسیر شغلی در دانشگاه های کشور با هدف تربیت نیروی انسانی سفارش داده شده از سوی سازمان های مختلف می تواند کمک خوبی به حل مشکل نماید.سفارش ها هم می تواند از میان دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه ها باشد و هم نیروهای انسانی شاغل سازمان ها شامل شود و حتی در بر گیرنده نیروهای انسانی یی باشد که با گزینش سازمان ها برای غنی سازی تمهیدی به منظور شروع به کار در سازمان های سفارش دهنده به دانشگاه ها معرفی می شوند.
دانشگاه ها راسا نیز می توانند دانشجویان سال آخر خود را وارد فرآیند آماده سازی(با توجه به مطالعات نیاز شناسی سازمانی که از قبل انجام شده است.) 
در این رابطه نمایند
این فرآیند شامل مراحل تحلیل مسیر شغلی(Career Analysis)، مهارت¬آموزی عمومی(General Skill Training)، و مهارت آموزی تخصصی و کسب آمادگی¬های لازم برای اشتغال در شغلی مشخص (Specialized Skill Training) می باشد که در این مرحله دانشجویان با توجه به سنجش شایستگی¬های شغلی و مهارت¬ها و ویژگی¬های مناسب آن شغل، تحت آموزش¬های تخصصی قرار می¬گیرند. در طرح تفصیلی توضیحات بیشتری ذر مورد آن ها قابل ارائه می باشد.پایان بخش دوره های مدرسه یک دوره دو یا سه ماهه کار آموزی در فضای شغلی آینده فرد تحت نظارت دقیق مدرسه است. 
خدمات : اجرای این طرح با بهره گیری از پشتوانه سال ها تجربه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در دانشگاه در زمینه های مختلف و فعالیت مرکز رشد و کارآفرینی و مرکز ارتباط با صنعت آن و نیز همکاری مورد انتظار دانشکده های مختلف دانشگاه می تواند در رسین به اهداف تعیینی اش بسیار موفق باشد و مورد استقبال بخش های مختلف فعالیت در کشور قرار گیرد.
پیشنهاد این است که در مدرسه مسیر شغلی، دوره های آموزشی خاص ۹ ماهه(آموزش¬های مهارتی و دانش کاربردی) زیر نظر اساتید مجرب، متخصصین مدیریت منابع انسانی و مشاوران شغلی و با همکاری سازمان های سفارش دهنده و استفاده از ظرفیت های علمی-تجبی خود آن ها ارائه ¬شود.
معرفی پرسنل اصلی و توضیحات ایشان در چند خط : ۱-غلامحسین خورشیدی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
۲-احمد خورشیدی متخصص فنآوری اطلاعات 


تلفن واحد

۸۸۹۳۲۰۰۰
تلفن همراه
۰۹۱۲۷۶۵۴۵۵۰
آدرس ایمیل
 techniconline@yahoo.com
فـــکس
آدرس وب‌سایت
 www.careerpath.ir
شماره‌ی داخلی
درباره ما:(سوابق ،مقالات، استعداد، توانمندی، اختراعات و…)

ایده محوری به فارسی :

 مدرسه مسیر شغلی

ایده محوری به انگلیسی :

Shahid Beheshti University Career Path School 

درباره شرکت : "مدرسه مسیر شغلی دانشگاه شهید بهشتی"، با هدف ارتقاء سطح کیفیت نیروی انسانی در سازمان های بهره گیرنده از دانش آموختگان دوره های مختلف آموزش عالی و نیز تسهیل و تصحیح فرآیند تربیت نیروی کار متخصص جهت ورود به بازار کار، تاسیس می شود.
در این طرح افراد پس از آماده سازی و بهره¬مندی از ظرفیت های علمی و تجربی دانشگاه ها و سازمان های کاری به موقعیت¬های شغلی متناسب با استعدادها و توانمندی¬هایشان هدایت می¬شوند و نیز دانش و مهارت مورد نیاز برای اشتغال در مشاغل از پیش تعیین شده را فرا می¬گیرند.مدرسه می توان دوره های باز پروری نیز برای دانش آموختگان قبلی خود تدارک نماید و از این طریق نیروی انسانی به روز نگه دارد. 
سوابق شرکت :  
استعدادها و توانمدی‌های شرکت : در مجموع، هدف کلی ایجاد مدرسه شغلی پرکردن شکاف بین توانایی حرفه ای فارغ¬التحصیلان دانشگاه و نیازمندی¬های فضای کسب و کار است که حضور و حمایت سازمان¬های بخش عمومی و بخش های مختلف اقتصادی کشور در رسیده به آن نقشی کلیدی دارد ولی امید می¬رود که با مشارکت آنها، تربیت نیروی توانمند متناسب با نیاز بازارکار انجام پذیرد. در مدرسه اشتغال به دنبال این هستیم که با سنجش شایستگی های شغلی دانشجویان و فارغ التحصیلان و توانمند سازی دانشجویان و فارغ التحصیلان شاغل و غیر شاغل از طریق آموزش های مهارت های مورد نیاز و فراهم ساختن امکان کارآموزی شغلی و حمایت جهت استخدام و یا ایجاد کسب و کار پیوند مستحکمی میان دانشگاه و محیط کار ایجاد نماییم. 
ایده‌ها و اختراعات شرکت : خودشناسی شغلی
این فرآیند که با ترکیبی از آموزش، مشاوره و کوچینگ و با بهره¬گیری از انواع معتبرترین و به روزترین تست¬ها و آزمون¬های روانشناسی حرفه¬ای و همراهی و حضور مستمر مربیان و مشاوران شغلی انجام می¬شود به کشف و شناخت نیازها، انواع هوش، استعدادها، توانمندی¬ها، ارزش¬ها، موارد انگیزشی، علاقمندی¬ها، دانش، مهارت، تجربه، تیپ رفتار شغلی و درنهایت تعیین سبک کاری و تیپ شغلی متناسب دانشجویان و فارغ¬التحصیلان می¬پردازد.
هدفگذاری و طراحی مسیر شغلی
در این فرآیند پس از آموزش مفاهیم اصلی هدفگذاری شغلی و طراحی مسیر شغلی، دانشجویان و فارغ التحصیلان طی جلسات مشاوره و کوچینگ، و با توجه به نتایج بدست آمده در خودشناسی شغلی (career analysis)، و آشنایی با مشاغل مختلف و بازدید از شرکت ها و سازمان ها، با نظر و حمایت اساتید و مشاوران مدرسه، سبک کاری و مسیر شغلی مناسب خود را طراحی نموده و برنامه جامعی برای تحصیلات تکمیلی، مراحل شغلی و توسعه مهارت های فردی تدوین می کنند.
  مهارت آموزی
در این مرحله مهارت¬ها و دانش مورد نیاز برای ورود به بازار کار به دانشجویان و فارغ¬التحصیلان آموزش داده می¬شود. در حقیقت این مهارت¬ها عموماً در گروه مهارت¬های نرم (Soft Skills) هستند و موضوعاتی چون اصول رفتارحرفه¬ای، قوانین نانوشته محیط کسب و کار، ارتباطات موثر، کار تیمی، مدیریت خود، اصول امور اداری، تطبیق با فرهنگ سازمانی، پرسنال برندینگ درون سازمانی، مدیریت چالش ها و تعارضات و.... را دربر می¬گیرد.
ضمنا با توجه به سنجش شایستگی¬های شغل و مهارت¬ها و ویژگی¬های مناسب آن شغل، تحت آموزش¬های تخصصی قرار می-گیرند. این آموزش¬ها نیز ترکیبی از مهارت¬های نرم و مهارت و دانش کاربردی مورد نیاز آن شغل است.
کارآموزی
پس از مراحل فوق، با مشورت مشاوران و متخصصان منابع انسانی و نظر تخصصی نمایندگان سازمان¬ها، این افراد برای موقعیت شغلی مناسبشان جهت کارآموزی معرفی می¬شوند و سه ماه دوره کارآموزی/ آزمایشی را در سازمان¬ها طی خواهند کرد.
ضمنا در طول دوره کارآموزی، جهت ارتقا توانمندی های دانشجویان مدرسه و کمک به ایجاد امکان استخدام و یا ماندگاری دانشجویان علاقمند، در سازمان و نیز تسهیل ارتباط دانشجو با سازمان؛ مشاوران منابع انسانی و مربیان مدرسه اشتغال در کنار دانشجویان و سازمان ها حضور مستمر داشته و به ارائه خدمات مشاوره می پردازند. 
توضیحات شما : در مدرسه مسیر شغلی دانشگاه شهید بهشتی مشارکت سازمان¬ها در سطح وسیع و عمیقی مد نظر قرار می گیرد به گونه ای که از طراحی آموزشی اولیه تا جذب و استخدام و یا مشارکت در طرح¬های کارآفرینی را شامل می شود. مراحل کلی این مشارکت در بر گیرنده معرفی موقعیت¬های شغلی موجود در سازمان، سنجش شایستگی-های شغل، نیازسنجی آموزشی و طراحی آموزش، آموزش توسط افراد متخصص و خبره معرفی شده از سوی سازمان¬ها برای هر شغل، گردش های درون سازمانی، معرفی مشاغل و مسیر شغلی درون سازمانی، و ... می شود.بدیهی است که کلیه شرایط مادی و معنوی همکاری سازمان ها و مشارکت آن ها در فعالیت های هدف مند مدرسه باید مورد توجه کافی قرار گیرد. 

تاییدیه مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی:
توضیحات