اطلاعیه برگزاری ششمین گردهمایی واحدهای فناور

ششمین گردهمائی واحدهای فناور مرکز رشد و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی   زمان : دوشنبه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ ساعت ۱۵ مکان : سالن آمفی تئاتر

ادامه