رویداد “موپک” درحوزه تلفن همراه،برنامه‌ریزی و توسعه

نخستین رویداد موپک برای تلفن همراه، برنامه‌ریزی و توسعه زندگی شهری با همکاری ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی ۲۶ تا ۲۹

ادامه

افتتاح نخستین آزمایشگاه آموزشی فناوری‌نانو کشور

نخستین آزمایشگاه آموزشی دانشجویی فناوری‌نانو کشور با حمایت ستاد توسعه فناوری ‌نانو معاونت علمی در دانشگاه سمنان و با هدف آموزش عملی فناوری نانو

ادامه