افتتاح نخستین آزمایشگاه آموزشی فناوری‌نانو کشور

نخستین آزمایشگاه آموزشی دانشجویی فناوری‌نانو کشور با حمایت ستاد توسعه فناوری ‌نانو معاونت علمی در دانشگاه سمنان و با هدف آموزش عملی فناوری نانو

ادامه