اطلاعیه فوری

Written by admin. Posted in اخبار, اخبار مرکز و دانشگاه

قابل توجه کلیه واحدهای مستقر و مجازی در مرکز رشد

پیرو اطلاعیه قبلی، اولین دورهمی مرکز رشد به روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸ موکول شد. محل برگزاری دورهمی سالن غذا خوری طبقه ۳- می باشد.

از کلیه واحدها دعوت می گردد جهت همکاری و هم افزایی هرچه بیشتر بین واحدها در این دورهمی شرکت نمایند.

شاخص های پروسه ای مرکز

Written by admin. Posted in اخبار

شاخص های پروسه ای فعالیت های مرکز رشد عبارتند از:

 • تعداد همایش های برگزار شده جهت تشویق کارآفرینان به ورود به مرکز رشد
 • تعداد کارآفرینانی (افرادی) که از طریق این همایش ها با مرکز رشد آشنا و ترغیب به ارسال پرونده و ایجاد واحد فناور شده اند
 • تعداد سمینارها و کارگاه های آموزشی
 • تعداد پرونده های اولیه جهت پیش رشد
 • تعداد واحد های فناور متقاضی ورود به دوران رشد
 • تعداد افراد شرکت کننده در سمینار ها و کارگاه های آموزشی
 • تعداد واحد های فناور که در ساختمان مراکز رشد دارای مکان می باشند و نسبت آنها با کل واحدهای فناور پذیرفته شده
 • تعداد درخواست های ثبت اختراع محصولات واحد های فناور.

شاخص های کارآیی مرکز

Written by admin. Posted in اخبار

شاخص های کارآیی مرکز عبارتند از:

 • تعداد مدل های کسب و کاری تهیه شده در مرکز
 • تعداد واحد های فناور پذیرش شده در هر دوره
 • تعداد شغل های ایجاد شده در کل واحد های فناور مرکز رشد به روش مستقیم
 • تعداد شغل های ایجاد شده در کل واحد های فناور مرکز رشد به روش غیرمستقیم
 • نرخ بقاء واحد های فناور بعد از سه سال از ایجاد آنها
 • تعداد ثبت اختراعات محصول اصلی واحد های فناور
 • تعداد محصولات جانبی حاصل از تحقیقات و یا صنعتی سازی در واحد های فناور.