فراخوان جذب واحدهای فناور در قالب تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهید بهشتی با شهرداری تهران

بدین وسیله به اطلاع می­ رساند دانشگاه شهید بهشتی با همکاری شهرداری تهران در نظر دارد در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت

ادامه