اطلاعیه برگزاری اولین جلسه هم اندیشی مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی در سال ۹۷

قابل توجه واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه شهید بهشتی با سلام اولین نشست سال ۹۷ مرکز رشد واحدهای فناوری

ادامه