بایگانی نویسنده

انتصاب سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری

Written by admin. Posted in اخبار

دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه شهید بهشتی، ضمن تقدیر از زحمات دکتر سید امید رعنایی سیادت در مدت تصدی سمت سرپرستی مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی و سرپرستی مدیریت فناوری و ارتباط با صنعت، با صدور حکمی دکتر داوود غرویان استادیار دانشکده مهندسی برق را به سمت سرپرست مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه منصوب کرد.