پردازشگران سامانه‏ های اطلاعات و ارتباطات پُرسا

Written by admin. Posted in واحد‌های پیش‌رشد

نام صورت کامل (الزامی) : پردازشگران سامانه‏ های اطلاعات و ارتباطات پُرسا

شماره همراه مسئول واحد : ۰۹۱۲۵۹۳۷۰۸۴
 
 
آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی) : a_ghorashi@sbu.ac.ir 

لطفا در یک جمله به صورت شفاف و واضح بیان فرمایید:
ایده محوری به فارسی : دستگاه سخت‏ افزاری تولید اعداد تصادفی 
ایده محوری به انگلیسی : Hardware Random Number Generator 

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید