مرحله پیش رشد

Written by admin. Posted in اخبار

جهت ورود به این دوره، کارآفرینان، ابتدا فرم درخواست ورود به مرکز را تکمیل مینمایند و تقاضای خود را همراه با ایده نوآورانه خود و نیز مدل کسب و کاری اولیه از آن به مرکز ارسال میکنند. سپس مرکز ایده اولیه و مدل کسب و کاری را توسط یک متخصص در حوزه مرتبط داوری کرده و در صورتیکه ایده و مدل کسب و کاری اولیه ارائه شده، جذاب و قابل سرمایه گذاری مرکز باشد، واحد نوآور مربوطه جهت ورود به مرحله پیش رشد انتخاب میگردد.

پس از انتخاب ایده، واحد نوآور میباید در طی دوران پیش رشد که ۶ ماه میباشد، در کلاس ها و کارگاه های فشرده مرتبط با

  • امور مالی
  • امور بازرگانی
  • امور اداری
  • مالکیت معنوی
  • چگونگی تدوین مدل کسب و کاری

و …..

شرکت کرده و در طی این مدت علاوه بر کار کردن بر روی جنبه های فنی و علمی ایده خود، مدل کسب و کاری خود را نیز تکمیل نماید. حضور در کلاس ها و کارگاه های ارائه شده در مرحله پیش رشد، الزامی است و به واحدها کمک میکند تا توانایی های لازم جهت تکمیل مدل کسب و کاری و درآمدی خود را کسب نمایند.

از دیگر تسهیلاتی که مرکز رشد در اختیار متقاضیان قرار میدهد، دسترسی به مکان فیزیکی جهت استقرار و نیز دسترسی به پاره ای از امکانات مالی از جمله وام دوران پیش رشد میباشد. ضمنا، مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی، از تعدادی از مدیران و معاونین کسب و کاری شرکتهای فناوری که بر اساس ایده های فناورانه شکل گرفته و اکنون موقعیت برجسته ای در سطح کشور و یا حتی در ابعاد بین المللی یافته اند، دعوت مینماید تا تجربیات خود را به عنوان مشاور مرکز رشد، در قالب گفتگوهای ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ای به شکل خصوصی و یا سمینارهای جمعی تخصصی در اختیار کارآفرینان جوان در دوران پیش رشد و در حوزه تخصصی آنها قرار دهند.

این امکان نه تنها موجب ترغیب کارآفرینان جوان به تلاش بیشتر جهت پیشبرد ایده و کار خود میگردد و الگوهای مناسبی را در دسترس دیدگان کارآفرینان جوان قرار میدهد، باعث میشود که آنها بتوانند با مشورت تخصصی – کسب و کاری در زمینه کاری خود، ایده های خود را بهتر و با در نظر گرفتن شرایط واقعی محیط کسب و کار که توسط این مدیران برتر در اختیار آنها قرار گرفته است، پیگیری نمایند.

دانلود جدول مرحله پیش رشد

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید